متولی

متولی

متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ 1388/03/27 با شماره ثبت 353023 در تهران نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی،خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک 6، طبقه سوم، واحد 6، متولی مشخصات و سوابق كاري خود را براي اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است. بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط اشخاص مذکور رعایت می‌شود. (ب) گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه‌ای منعکس کنندۀ واقعیات خواهد بود. (ج) از دارایی‌های صندوق محافظت شده و در جهت اهداف صندوق به شکل کارایی به کار گرفته می‌شوند، از جمله وظایف متولی صندوق می‌باشد.